• bzcp-slide-1
  • bzcp-slide-2

Werkwijze

  • BZCP - Advies

  • Onze visie

  • Wie wij zijn

  • Hoe wij werken

  • Wat wij doen

Het zijn de adviseurs met elk hun specifieke inbreng, die zorgen voor de serviceverlening aan onze klanten en ook aan u. Samen vormen wij BZCP & Partners en het werk doen wij al vele jaren én met veel plezier. Enkele aandachtsgebieden zijn:

  • Opzetten en uitbouwen van een afdeling Personeelszaken of een HR-afdeling, gericht op het overdragen van kennis, het structureren van activiteiten en het optimaliseren van werkprocessen. Vaak gebeurt dit als interim manager of projectleider.
  • Training. Daarbij gaat het om een combinatie van kennis en vooral vaardigheden.
  • Reorganisaties, competentiemanagement, teambuilding.
  • Begeleiding en coaching van mensen richting andere functies soms met behulp van ontslag en outplacement.

Wij reiken kennis en inzicht aan, zodat er een toegevoegde waarde ontstaat voor mens, management en organisatie. Het gaat om een positieve verbinding tussen iederen en de doelen van de organisatie. Dat is een continue ontwikkelingsproces. Actief zijn dáár waar mensen en organisaties in beweging zijn of in beweging gebracht wíllen worden.

Een full-service adviesbureau voornamelijk op het vlak van HR, Management en Oganisatie. Een praktische kennis toepassing voor midden- en klein bedrijf én voor de not-for-profit organisaties. Onze oorsprong ligt bij de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging, waar we nog steeds goede banden mee hebben.

Vaak parttime aanwezig, maar altijd fulltime betrokken. Een soepele en betaalbare dienstverlening, creatief en servicegericht. Uw bedrijf of úw probleem staat centraal. Luisteren is daarom een heel belangrijk werkwoord. Problemen worden snel en duidelijk in kaart gebracht met oplossingen en advies. Aldus komt er meerwaarde voor úw organisatie, management en werknemers. Dat is de kern van het maatwerk! Ons bureau heeft een schat aan expertise en kennis in vele branches alsmede de regionale arbeidsmarkt. Zowel beleidsmatig werkend op strategisch niveau (meedenken en ontwikkelen) als ook op uitvoerend niveau (doen en praktische oplossingen aandragen).

Dat is wat de markt vraagt. Centraal staat niet ónze dienst, maar ondersteuning naar u. Uw oplossingen. Door goed te luisteren en door onze jarenlange ervaring ook als kenniscentrum, bieden wij u maatoplossingen. Voorbeelden van onze werkgebieden zijn:
Interim HR management / Reorganisatie en organisatieadvies / Procesoptimalisatie en Costreduction / Opzetten óf uitbreiden HR-afdeling / Competentiemanagement / Trainingen voor teams, management en OR / Coaching / Werving & selectie / Doorstroming & Outsourching / Outplacement en reïntegratie / Verzuimbestrijding / Arbeidsvoorwaarden / Functie- en beloningsstructuren / Personeelgids / HRM projecten met behulp van subsidiestromen / Verzorgen van opleidingen, seminars, lezingen, nieuwsbrieven / Vraagbaak en kenniscentrum.