Optimaliseren

U kunt daarbij ook denken aan het opnieuw bouwen aan uw organisatie en het optimaliseren van de noodzakelijke bedrijfsprocessen, met of zonder veranderingen

U kunt informatie aanvragen bij BZCP - Advies over de volgende onderwerpen door te klikken op de volgende onderwerpen:

Projectmatig werken

Terecht wordt in elke organisatie gesteld, dat er gewerkt moet worden am de gewenste output te kunnen leveren en tevreden klanten te hebben. Echter, het zijn uw medewerkers, die het moeten doen. Oog hebben, voor het scheppen van de juiste voorwaarden, waardoor iedereen bereid is en in staat is am op een gemotiveerde wijze de gewenste bijdrage te leveren.

Indien u meer informatie wenst neemt contact met ons op.

Historie van Interim professionals

Personeelsmanagement of HR-management wordt binnen een organisatie steeds vaker vervuld door het lijnmanagement. Een gewenste activiteit, of noodzakelijk door regelgeving. Het wordt niet meer als aparte functie gezien. Dat geldt zeker voor "Kleine- & Middelgrote Ondernemingen". Daarnaast hebben veel organisaties niet de middelen om dit professioneel op te zetten. Hoewel de behoefte er altijd geweest is.

Indien u meer informatie wenst neemt contact met ons op.

Helpdesk

BZCP-Advies kent een telefonische helpdesk.

076 – 541 8118 / 0653 642 672

Heeft u een dringende vraag, op welk deelgebied van P&O dan ook, dan kunt u BZCP bellen. Een van onze adviseurs zal de vraag direct beantwoorden.

Indien u meer informatie wenst neemt contact met ons op.

Werving, selectie en vacatures

Het werven en selecteren kost U zeer veel tijd en dus geld!

BZCP kan u op diverse manieren ondersteunen.

Indien u meer informatie wenst neemt contact met ons op.

  • optimaliseren-slide-2
  • ontwikkeling-slide-2